ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεμινάριο ενημέρωσης προγράμματος Erasmus κάθε Δευτέρα 10:00, 12:00 & 14:00. Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών  κάθε Τρίτη 10:00-14:00.


:: Διεθνής Κινητικότητα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Καλιακάτσος

 • incoming-internation@staff.teicrete.gr
 • +30 28210 23020
 • ΤΕΙ Κρήτης, Ρωμανού 3, Χαλέπα, Κρήτη
:: Προϊστάμενος Τμήματος / Εισερχόμενοι Φοιτητές & Προσωπικό
Dr. Gareth Owens

 • incoming-europe@staff.teicrete.gr
 • +30 2810 379312
 • ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο, Κρήτη
:: Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη / Διμερείς Συμφωνίες
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου

 • head-iro@staff.teicrete.gr
 • +30 2810 379647
 • ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο, Κρήτη
:: Εξερχόμενο Προσωπικό / Οικονομικά
Gloria Vega Aragon

 • outgoing-staff@staff.teicrete.gr
 • +30 2810 379389
 • ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο, Κρήτη

 

:: Φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης / Τύπος / ΜΜΕ

 • outgoing-student@staff.teicrete.gr
 • +30 2810 379132
 • ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο, Κρήτη
:: Οικονομική Διαχείριση
Γεωργία Αλεξάκη

 • galexaki@staff.teicrete.gr
 • +30 2810 379839
 • ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο, Κρήτη

 


TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE (TEI of CRETE)

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE,

ESTAVROMENOS, P.O. BOX 1939,

71004 HERAKLION, CRETE,

HELLAS – GREECE

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE,

ESTAVROMENOS,

71500 HERAKLION, CRETE,

HELLAS – GREECE